Birlikte Göç Eden Farklı Kuş Türlerinin Benzer Ötüşleri Var Mıdır? Aralarında İletişim Kurabilirler mi?

Farklı canlı türleri uzun mesafeli göçler gerçekleştirmektedir. Birçok göçmen tür gruplar halinde seyahat eder ve bu gruplar içerisindeki iletişim, hayatta kalmak ve başarılı bir göç gerçekleştirmek için önemli olabilir. Çoğu canlıda iletişim aynı türün üyeleri arasında gerçekleşse de farklı türler arasında da gerçekleşebilir. Türler arası iletişimin; farklı ötücü kuş türlerinden oluşan sürülerde, farklı türdeki tamarin maymunlarında, yiyecek arayan ve farklı yunus türlerini içinde barındıran yunus sürülerinde, kuluçka paraziti olan Afrika kuşlarında, balkılavuzlarında ve firavun farelerinde olduğu bilinmektedir. Farklı türler arasında iletişim genellikle yerleşik türlerde görülse de göç eden türler arasında da görülebilmektedir.

Birçok hayvan, karışık gruplar halinde göç eder. Türler arası iletişim, hayvanların yırtıcılardan kaçınmasına veya tehlikeli ve alışılmadık arazilerde gezinmesine yardımcı olabilir. Farklı türler arasındaki iletişimin birçok keşfedilebilecek yanı olmasına rağmen pek az araştırmacı bu konuda çalışma yapmıştır. Birbirinden farklı göçmen kuş türleri arasında karşılıklı olarak anlaşılabilen sinyallerin evrimi, karışık gruplar halinde göç eden kuş sürüleri için önemli olabilmektedir. Örneğin, heterospesifik hayvanlar benzer kışlama ve üreme alanları arasında göç ederse, göç sırasında karma tür sürülerinde seyahat ederek fayda sağlayabilir ve seçilim, türler arasında benzer akustik sinyallerin evrimini destekleyebilir. Hayvanlar, benzer göç yolculuklarına katılan diğer hayvanlarla akustik olarak benzer çağrılar yaparsa, bu çağrılar toplu karar vermede kullanılan akustik sinyal görevi görebilir. Bu özellikle hayvanların benzer göç noktalarını paylaşan bireylerle seyahat ederken önemli olabilir.

Setophaga striata (yukarıdaki) ile Oporornis agilis oldukça benzer ses çıkartmaktadır. Ayrıca farklı cinlerden olmalarına rağmen benzer göç rotalarını takip etmektedirler. Fotoğraf: John Longhenry

Kuzey Amerika’da üreyen ve karışık gruplar halinde kışlama alanına göç eden ötücü kuşların (Parulidae) 36 türü baz alınarak göçleri ve göç esnasındaki ötüşleri incelenmiştir. Göç sırasında, ağaç ötleyenleri ”uçuş çağrıları” adı veriler kısa sesler çıkarmaktadır. Uçuş çağrılarının işlevi ve türler arasındaki akustik benzerlik tam olarak anlaşılamamıştır. Farklı ötleğen türlerinin uçuş çağrılarındaki akustik benzerliğinin, göç yolculuklarındaki benzerlikten dolayı mı yoksa filogenetik benzerlikten dolayı mı olduğu araştırıldı. Filogenetik olarak, üreme alanlarının enlemlerindeki benzerliğin ve göçün eş zamanlı olmasının, ötleğen türleri arasında uçuş çağrısının benzer olmasına neden olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, filogenetik olarak, göç mesafesindeki benzerliğin ve kışlama zamanındaki örtüşmenin, bu çalışmanın küçük bir örneklem boyutunda olmasına rağmen, oldukça benzer çağrılara sahip 12 türden oluşan bir alt kümede de akustik uçuş çağrısı benzerliği saptanmıştır. Göç benzerliğinin, filogenetik ilişkiye ek olarak, ağaç bülbüllerinde akustik olarak benzer çağrıların evrimini yönlendiren önemli bir güç olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu türlerdeki akustik yakınsama, benzer göçlere sahip bireyler arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir.

image
Aynı cins kuş türlerinin akustik uçuş çağrısı

Bu çalışmada, ağaç ötleğeninin uçuş çağrılarının akustik benzerliği ile göç yolculuklarının benzerliği arasındaki ilişkileri incelendi. Göçteki benzerliğin – üreme alanlarının örtüşmesi, göç rotaları, kışlama aralıkları, üreme yerleri arasındaki mesafeler, kışlama yerleri arasındaki mesafe, göç yolculuklarının uzunlukları ve göçün zamanlaması dahil – ötleğen uçuşundaki akustik benzerlikle ilişkili olduğu hipotezi araştırıldı. Bu fikir “Göç Benzerliği Hipotezi” olarak adlandırılmaktadır. Öne sürülen ilk tahmin, coğrafi olarak benzer üreme alanlarına, göç rotalarına, kışlama yerleri arasındaki mesafelere, üreme ve kışlama enlemlerine, göç yolculuklarının uzunluklarına ve göç zamanlamasına sahip ötleğenlerin akustik olarak benzer uçuş çağrıları üreteceğidir. Ayrıca, akustik uçuş modellerinin benzerlik çağrısı türlerinin filogenetik ilişkisini yansıttığı ve çağrı benzerliği ile göç benzerliği arasındaki ilişkilerin en iyi ortak atalarla açıklandığı hipotezi test edildi. Akustik uçuş modellerinin türler arası benzerlik olarak adlandırılmasının sadece filogeniyle açıklanmayacağı tahmin edilmektedir.

Kaynaklar:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evo.14167

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: