Mercan Yüzeyindeki Sanat Eseri: Noel ağacı solucanı (Spirobranchus giganteus)
|

Mercan Yüzeyindeki Sanat Eseri: Noel ağacı solucanı (Spirobranchus giganteus)

Noel ağacı solucanı (Spirobranchus giganteus), canlı mercanın yüzeyinde bulunan, beslenme ve solunum amacıyla yuvasının dışına uzanan bir dal tacı oluşturan iki tüy spirallerine sahip en yaygın tanınan yerleşik çok halkalı solucanlardan biridir….