Türkiye’deki kaplumbağa türleri (Turtle species of Turkey)

Ülkemizde 11 farklı kaplumbağa türü görülebilmektedir. Ancak suda veya suya yakın alanlarda yaşayanlar kaplumbağa, karada yaşayanlar ise tosbağa olarak adlandırılmaktadır. Bunların 2’si tosbağa, 9’u ise kaplumbağadır. Listemizde yaygın olarak kullanılan kaplumbağa adlandırmasına tosbağa türleri de dahil edilmiştir.

Ülkemizde görülen kaplumbağa türleri; Deniz kaplumbağası (Caretta caretta), Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis), Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica), Balkan çizgili kaplumbağası (Mauremys rivulata), Kızıl yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta), Nil kaplumbağası (Trionys triunguis) ve Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) türleridir.

Ülkemizde görülen tosbağa türleri ise Trakya tosbağası (Testudo hermanni) ve Tosbağa (Testudo graeca) türleridir.

1: Deniz kaplumbağası (Caretta caretta)
Deniz kaplumbağası (Caretta caretta)
Fotoğraf: Matteo
2: Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas)
Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas)
Fotoğraf: Helene Hoffman
3: Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea)
Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea)
Fotoğraf: William Hull
4: Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
Fotoğraf: Fernando Iglesias
5: Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
Fotoğraf: Andrew
6: Balkan çizgili kaplumbağası (Mauremys rivulata)
Balkan çizgili kaplumbağası (Mauremys rivulata)
Fotoğraf: John Mann
7: Kırmızı yanaklı kaplumbağa (Trachemys scripta)
Kızıl yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta)
Fotoğraf: Marijan Tunjic
8: Nil kaplumbağası (Trionys triunguis)
Nil kaplumbağası (Trionys triunguis)
Fotoğraf: Nahal Alexander
9: Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
Fotoğraf: Tehran Times
10: Tosbağa (Testudo graeca)
Tosbağa (Testudo graeca)
Fotoğraf: Doğabilim
11: Trakya tosbağası (Testudo hermanni)
Trakya tosbağası (Testudo hermanni)
Fotoğraf: Sébastien Renoir

Kaynaklar:

Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri (Baran, Ilgaz, Avcı, Kumlutaş ve Olgun, s. 56-67)

Ana Görsel Kaynağı:

Douglas Klug https://www.flickr.com/photos/diverdoug/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: