Türkiye’nin Kuşları

Baştankaragiller (Paridae) ailesi üyelerinin çoğu ormanlık alanlarda yaşar ve kış aylarında göç etmezler. Çevrelerindeki sıcaklık değişimlerini idare edebilirler. Paridae ailesi , 1825’te Vigors tarafından adlandırılmıştır. Paridae, kısa yuvarlak kanatlı ve kısa bacaklı küçük boyutlara sahip bir kuş grubunu oluşturmaktadır.

Güvercingiller ailesi bilimsel olarak Columbidae olarak adlandırılırlar. Tanınmaları birçok kuş ailesine göre çok daha kolaydır. Dünya geneline yayılmış bir dağılıma sahiptir. 15 ile 75 cm arasında boyutlara sahip tıknaz kuşlardır. Çölden yoğun ormanlara ve geniş kentsel alanlara kadar hemen hemen her tür karasal habitatta yaşayabilirler.

Türkiye’de 3 çaylak türü görülebilmektedir. Bunlar: Kara çaylak (Milvus migrans), Kızıl çaylak (Milvus milvus) ve Ak çaylak (Elanus caeruleus) türleridir.

Türkiye’de 5 sinekkapan türü görülebilmektedir. Bunlar: Benekli sinekkapan (Muscicapa striata), Küçük sinekkapan (Ficedula parva), Halkalı sinekkapan (Ficedula albicollis), Alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) ve Kara sinekkapan (Ficedula hypoleuca) türleridir.

Türkiye’de Doğangiller (Falconidae) ailesinden 11 tür görülebilmektedir. Bunlar: Delice doğan (Falco subbuteo), Gök doğan (Falco peregrinus), Kerkenez (Falco tinnunculus), Küçük kerkenez (Falco naumanni), Bıyıklı doğan (Falco biarmicus), Ala doğan (Falco vespertinus), Boz doğan (Falco columbarius), Gri doğan (Falco concolor), Ulu doğan (Falco cherrug), Ada doğanı (Falco eleonorae) ve Şikra (Accipiter badius) türleridir.

Türkiye’de 4 ebabil türü bulunmaktadır. Bunlar: Ebabil (Apus apus), Boz ebabil (Apus pallidus), Akkarınlı ebabil (Tachymarptis melba) ve Küçük ebabil (Apus affinis) türleridir.

Türkiye’de Çullukgiller (Scolopacidae) ailesinden 33 tür yaşamaktadır.

Ülkemizde İspinozgiller (Fringillidae) aile üyelerinden 17 farklı tür görülebilmektedir.

Türkiye’de 3 kuğu türü görülebilmektedir. Bunlar: Küçük Kuğu (Cygnus columbianus), Kuğu (Cygnus olor) ve Ötücü Kuğu (Cygnus cygnus) türleridir.

Türkiye’de sıvacı kuşugiller ailesinden 4 sıvacı türü görülebilmektedir. Bunlar: Sıvacı (Sitta europaea), Anadolu Sıvacısı (Sitta krueperi), Kaya Sıvacısı (Sitta neumayer) ve Büyük Kaya Sıvacısı (Sitta tephronota) türleridir.

Türkiye’de 3 tür pelikan görülmektedir. Bunlar: Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve Küçük pelikan (Pelecanus rufescens) türleridir.

Türkiye’de 4 delice türü vardır. Bunlar: Bozkır delicesi (Circus macrourus), Gökçe delice (Circus cyaneus), Çayır delicesi (Circus pygargus) ve Saz delicesi (Circus aeruginosus) türleridir.

Türkiye’de 2 tür flamingo yaşamaktadır. Bunlar: Flamingo (Phoenicopterus roseus) ve Küçük flamingo (Phoeniconaias minor) türleridir.

Türkiye’de 3 tür atmaca vardır. Bunlar: Atmaca (Accipiter nisus), Çakır (Accipiter gentilis) ve Yaz atmacası (Accipiter brevipes) türleridir.

Türkiye’de 5 şahin türü bulunmaktadır. Bunlar: Şahin (Buteo buteo), Kızıl şahin (Buteo rufinus), Arı şahini (Pernis apivorus), Paçalı şahin (Buteo lagopus) ve Tepeli arı şahini (Pernis ptilorhyncus) türleridir.

Türkiye’de ağaçkakangiller (Picidae) ailesine ait 9 ağaçkakan türü bulunmaktadır.

Türkiye’de 10 balıkçıl türü görülebilmektedr

Ülkemizde 11 farklı kartal türü bulunmaktadır. Bunlar: Yılan kartalı (Circaetus gallicus), Balık kartalı (Pandion haliaetus), Küçük orman kartalı (Clanga pomarina), Büyük orman kartalı (Clanga clanga), Küçük kartal (Hieraaetus pennatus), Kaya kartalı (Aquila chrysaetos), Şah kartal (Aquila heliaca), Bozkır kartalı (Aquila nipalensis), Tavşancıl (Aquila fasciata), Cambaz kartal (Terathopius ecaudatus) ve Küçük kartal (Hieraaetus pennatus) türleridir.

Ülkemizde 8 serçe türü yaşamaktadır. Bunlar: Ağaç serçesi (Passer montanus), Serçe (Passer domesticus), Kar Serçesi ( Montifringilla nivalis), Küçük serçe (Passer moabiticus), Söğüt serçesi (Passer hispaniolensis), Boz Serçe (Carpospiza brachydactyla), Sarıboğazlı serçe (Gymnoris xanthocollis) ve Kaya serçesi (Petronia petronia) türleridir.

Türkiye’de 4 keklik türü görülebilmektedir. Bunlar: Kınalı keklik (Alectoris chukar), Kum kekliği (Ammoperdix griseogularis), Urkeklik (Tetraogallus caspius) ve Çilkeklik (Perdix perdix) türleridir.

Türkiye’de 6 farklı kırlangıç türü görülmektedir. Bunlar Ev kırlangıcı (Delichon urbicum), Kır kırlangıcı (Hirundo rustica), Kum kırlangıcı (Riparia riparia), Kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris), Kızıl kırlangıç (Cecropis daurica) ve Çizgili Gerdanlı kırlangıç (Petrochelidon fluvicola) türleridir.

Türkiye’de Aynakgiller (Threskiornithidae) ailesinden 3 birey görülebilmektedir. Bunlar; Kelaynak (Geronticus eremita), Çeltikçi (Plegadis falcinellus) ve Kaşıkçı (Platalea leucorodia) türleridir.

Ülkemizde 4 akbaba türü yaşamaktadır. Bunlar: Kara akbaba (Aegypius monachus), Kızıl akbaba (Gyps fulvus), Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) türleridir.

Türkiye’de 2 guguk türü bulunmaktadır. Bunlar: Guguk (Cuculus canorus) ve Tepeli Guguk (Clamator glandarius) türleridir.

Türkiye’de 3 leylek türü görülebilmektedir.

Türkiye’de 10 baykuş türü bulunmaktadır. Bunlar; Alaca baykuş, Kukumav, Balık baykuşu, Puhu, İshakkuşu, Çizgili ishakkuşu, Paçalı baykuş, Peçeli baykuş, Kır baykuşu ve Kulaklı orman baykuşu türleridir.