En Büyük Yabani Köpek Türü: Gri Kurt (Canis lupus)
| | |

En Büyük Yabani Köpek Türü: Gri Kurt (Canis lupus)

Fiziksel Özellikler Köpekgillerin en büyük üyesi olan gri kurtların vücut büyüklükleri coğrafyaya göre farklılık göstermektedir. Genellikle kuzey popülasyonları güney popülasyonlarından büyük olma eğilimindedir. Burun ucundan kuyruk ucuna toplam uzunluğu 1 m olan…

Dünyadaki Baykuş Türleri ve Ailelerin Genel Özellikleri
| | |

Dünyadaki Baykuş Türleri ve Ailelerin Genel Özellikleri

Dünyada 200’ü aşkın türü bulunan başkuşlar, peçeli baykuşgiller ve gerçek baykuşgiller olmak üzere iki aileden oluşmaktadır. Çöllerden Kuzey Kutbuna kadar hemen hemen tüm coğrafyalarda görülebilen baykuşlar hizbe alanlarda, harabe ev veya kulübe…