Türkiye’nin en küçük baykuş türü: İshak kuşu (Otus scops)
| | |

Türkiye’nin en küçük baykuş türü: İshak kuşu (Otus scops)

İshak baykuşları yarı açık, kurak arazilerde görülebilirler. Buna ek olarak kayalık, dağlık bölgelerde, ağaçların bulunduğu ekili alan, park ve bahçelerde görülebilirler. Üreme alanları büyük oyuklara sahip yaşlı ağaçların bulunduğu, böcekler açısından zengin…

Kuş gözlemciliği nedir? Nasıl yapılır? Kuş Gözlemi İçin Ne Tür Ekipmanlar Gerekir?
| | | |

Kuş gözlemciliği nedir? Nasıl yapılır? Kuş Gözlemi İçin Ne Tür Ekipmanlar Gerekir?

Kuşların doğal yaşam alanlarında gerçekleştirdiği tüm yaşamsal aktiviteleri gözlemleme uğraşına kuş gözlemi, bu aktiviteyi gerçekleştiren kişiye ise kuş gözlemcisi denmektedir. Yaşamsal aktivitelere avlanma, barınma, beslenme ve üreme faaliyetlerini örnek gösterebiliriz. Kuş Gözlemi…

Türkiye ve Avrupa’nın en nadir yırtıcı kuş türü: Balık baykuşu (Ketupa zeylonensis)
| |

Türkiye ve Avrupa’nın en nadir yırtıcı kuş türü: Balık baykuşu (Ketupa zeylonensis)

Ülkemizde sadece Toros dağlarının eteklerindeki sıcak vadilerde yaşayan balık baykuşları, Türkiye ve Avrupa’nın en yırtıcı kuş türü olarak kabul edilmektedir. Diğer baykuş türlerinin aksine daha çok balık, kurbağa ve tatlı su yengeçleri…

Türkiye’deki Güvercin Türleri (Pigeon Species of Turkey)
| |

Türkiye’deki Güvercin Türleri (Pigeon Species of Turkey)

Türkiye’de 8 güvercin türü görülebilmektedir. Bunlar: Kaya güvercini (Columba livia), Kumru (Streptopelia decaocto), Küçük kumru (Spilopelia senegalensis), Üveyik (Streptopelia turtur), Büyük üveyik (Streptopelia orientalis), Tahtalı (Columba palumbus), Gökçe güvercin (Columba oenas) ve…

Türkiye’deki Sinekkapan Türleri (Flycatcher Species of Turkey)
| | |

Türkiye’deki Sinekkapan Türleri (Flycatcher Species of Turkey)

Türkiye’de 5 sinekkapan türü görülebilmektedir. Bunlar: Benekli sinekkapan (Muscicapa striata), Küçük sinekkapan (Ficedula parva), Halkalı sinekkapan (Ficedula albicollis), Alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) ve Kara sinekkapan (Ficedula hypoleuca) türleridir. 1: Benekli sinekkapan (Muscicapa…

Türkiye’deki Doğan Türleri (Falcon Species of Turkey)
| | |

Türkiye’deki Doğan Türleri (Falcon Species of Turkey)

Türkiye’de Doğangiller (Falconidae) ailesinden 11 tür görülebilmektedir. Bunlar: Delice doğan (Falco subbuteo), Gök doğan (Falco peregrinus), Kerkenez (Falco tinnunculus), Küçük kerkenez (Falco naumanni), Bıyıklı doğan (Falco biarmicus), Ala doğan (Falco vespertinus), Boz…