En Büyük Yabani Köpek Türü: Gri Kurt (Canis lupus)
| | |

En Büyük Yabani Köpek Türü: Gri Kurt (Canis lupus)

Fiziksel Özellikler Köpekgillerin en büyük üyesi olan gri kurtların vücut büyüklükleri coğrafyaya göre farklılık göstermektedir. Genellikle kuzey popülasyonları güney popülasyonlarından büyük olma eğilimindedir. Burun ucundan kuyruk ucuna toplam uzunluğu 1 m olan…

Dünyadaki Baykuş Türleri ve Ailelerin Genel Özellikleri
| | |

Dünyadaki Baykuş Türleri ve Ailelerin Genel Özellikleri

Dünyada 200’ü aşkın türü bulunan başkuşlar, peçeli baykuşgiller ve gerçek baykuşgiller olmak üzere iki aileden oluşmaktadır. Çöllerden Kuzey Kutbuna kadar hemen hemen tüm coğrafyalarda görülebilen baykuşlar hizbe alanlarda, harabe ev veya kulübe…

Çeşitliliğinin Üçte Biri Son Yüzyılda Yok Olan Yırtıcı: Kaplan (Panthera tigris)
| |

Çeşitliliğinin Üçte Biri Son Yüzyılda Yok Olan Yırtıcı: Kaplan (Panthera tigris)

Kaplanlar 9 alt tür ayrılmış canlılar olsa da günümüzde 6 farklı tür yaşamına devam etmektedir. Geçtiğimiz yüzyıla kadar ülkemizde görülebilen hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) ile birlikte Bali kaplanı (Panthera tigris balica)…

Suraka ipek güvesi (Antherina suraka)
| | |

Suraka ipek güvesi (Antherina suraka)

Suraka ipek güvesi (Antherina suraka), Saturniidae familyasından,  Madagaskar ve Komorlar Takımadalarının gösterişli endemik bir güvedir ve monotipik Antherina cinsinin tek türüdür. İlk olarak 1833 yılında Jean Baptiste Boisduval tarafından tanımlanmıştır. Antherina suraka‘nın iki…